Logo del centre cívic

Perfil d'usuari

Dades personals

Any    Mes    Dia  

Seguretat

Tractament de dades

D’acord amb la normativa de protecció de dades us informem que les vostres dades personals seran tractades per Tasca Serveis d'Animació SL, amb NIF B59533190, empresa que gestiona l’Espai Jove La Bàscula (dins el fitxer Gestió d'activitats i serveis) per a la gestió de les activitats de l'equipament municipal a les que participa com a inscrit. Per tant, recavem el vostre consentiment explícit per al tractament de les vostres dades personals amb les finalitats necessàries per desenvolupar la seva sol·licitud i mantenir comunicacions via WhatsApp, trucades i correu electrònic. Les dades no es cediran a tercers menys els supòsits previstos en la normativa vigent o en cas de demanda de l’administració pública corresponent, i altres organismes i/o entitats relacionades amb el correcte desenvolupament del servei. Podeu exercir els drets d'informació, accés, rectificació, supressió, limitació i oposició al tractament de les vostres dades personals, dirigint-vos a info@labascula.cat

PROTECCIÓ DE DADES
D’acord amb la normativa de protecció de dades us informem que les vostres dades personals seran tractades per Tasca Serveis d'Animació SL, amb NIF B59533190, empresa que gestiona l’Espai Jove La Bàscula (dins el fitxer Gestió d'activitats i serveis) per a la gestió de les activitats de l'equipament municipal a les que participa com a inscrit. Per tant, recavem el vostre consentiment explícit per al tractament de les vostres dades personals amb les finalitats necessàries per desenvolupar la seva sol·licitud i mantenir comunicacions via WhatsApp, trucades i correu electrònic. Les dades no es cediran a tercers menys els supòsits previstos en la normativa vigent o en cas de demanda de l’administració pública corresponent, i altres organismes i/o entitats relacionades amb el correcte desenvolupament del servei. Podeu exercir els drets d'informació, accés, rectificació, supressió, limitació i oposició al tractament de les vostres dades personals, dirigint-vos a info@labascula.cat
CONDICIONS D'ÚS
L’accés al nostre intranet li permet gestionar les seves inscripcions a les activitats de l'Espai Jove La Bàscula.
En el cas que vostè s’inscrigui en un taller, vostè està realitzant un contracte on line.
Les gestions realitzades es fan en llengua catalana i s’entenen realitzades en el nostre domicili social, implicant l'acceptació de les condicions generals.
Identificació del centre:
El centre està gestionat per la Tasca Serveis d'Animació SL, domiciliat al carrer Democràcia 5 2n 1a, 08018 Barcelona, amb NIF B59533190.
Procés d’inscripció:
PRIMER: Abans d'iniciar el procés de compra vostè ha d'haver registrat les seves dades personals en el formulari de registrar o estar logat.
Vostè és responsable de la contrasenya generada i de la seva custòdia.
SEGON: En disposar vostè d'un login i password vostè ja pot procedir a accedir al Intranet on podrà modificar les dades abans de fer la inscripció al taller i fer diferents tràmits.
TERCER: Un cop feta la inscripció al taller, se li genera un rebut de forma automàtica. Altres informacions:
Vostè pot sol·licitar fulls de reclamacions en el nostre domicili social i on line en el correu electrònic de contacte.
Aquest document online romandrà en el nostre sistema i serà accessible si vostè ho demana.
El preu de la inscripció inclou l’IVA.
La interpretació d'aquestes clàusules es sotmet als tribunals de la jurisdicció de Barcelona.
Els cursos i tallers son trimestrals i els preus corresponen a la totalitat del trimestre, tret que s'especifiqui el contrari.
POLÍTICA DE DEVOLUCIONS
L’import de la inscripció, no es retornarà, excepte per causa motivada (malaltia, accident,...) i sempre que es comuniqui, màxim la setmana anterior a la d'inici del taller o activitat, adjuntant el corresponent justificant. La devolució s'haurà de sol·licitar a través del correu electrònic info@labascula.cat
Només en cas que el centre anul·li un curs o canviï els horaris fent que siguin incompatibles amb la disponibilitat de l'alumne, es retornaran els imports de les inscripcions als participants.

Vols rebre informació?Espai Jove La Bàscula

Gestió tècnica:
Tasca Serveis d'Animació (B59533190) | C. Democràcia 5 2n 1a - 08018 Barcelona
tasca@tasca.cat

Espai Jove
LA BÀSCULA

Carrer del Foc, 128
08038 Barcelona
934 224 300
info@labascula.cat

Logo Miram Cloud